De senast tillagda filmerna

 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Presentation om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Under träffen gick vi igenom antaganden kring vilka behov som behöver mötas för att skapa ett sammanhållet utbud i Ladok. Vi presenterade…
 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Detta demonstrerades: Ny studieavgiftshantering: Automatisk aktivering av nya utbildningstillfällen går att stänga av. Ny studieavgiftshantering:…

De mest sedda filmerna

 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Detta är en introduktion av Ladok för studenter, du ser t.ex. hur du registrerar dig på nya kurser, hur du ser dina resultat och hur du ändrar dina…
 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Demonstration av hur en student ansöker om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: https://www.student.ladok.se/ Observera att inte alla…
 • Uppladdad av Klara Nordström

  0 likes Spelar
  Flödet för att skapa aktivitetstillfällen kommer förändras 29 mars (Version 2.14)