Sök efter tagg: "uppehåll"

Uppehåll på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett uppehåll på en kurspaketering (i detta exempel: ett program) dokumenteras i Ladok, samt hur programmet tillgängliggörs när studenten…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 51 plays