Sök efter tagg: "supportstuga"

Supportstuga: CSN

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och CSN. CSNs vägledning hittar du här. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 26 views

Supportstuga: Migrationsverket

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och migrationsverket. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 22 views

Supportstuga: Uppföljningsrapporter för rapportering till UKÄ

Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hålls supportstuga om uppföljningsrapporterna: Studenter som saknar godkända resultat Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 24 views

Supportstuga: Migrering av medarbetarrättigheter

Under supportstugan informerade Ladokkonsortiet om migrering av medarbetarrättigheter samt besvarade frågor från deltagarna på mötet. Inspelningen gjordes 2019-10-25

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 26 views

Supportstuga: Terminsstart HT19

Under supportstugan besvarades frågor som kommit upp på lärosäten under terminsstarten HT19, samt informerades om personuppgiftshantering i supportärenden. Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström 4 Månader sedan 0 likes 18 views

Supportstuga: Medarbetarrättigheter

Frågor och svar om övergången till funktionaliteten "Medarbetarrättigheter" från "Koppla medarbetare". Inspelningen gjordes 2019-05-27

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 70 views

Supportstuga: Utbytesstudier

Supportstuga om utbytesstudier. Inspelningen gjordes 2019-05-02

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 41 views

Supportstuga: Nya startsidan och medarbetarrättigheter

Supportstuga med demonstration av nya startsidan och medarbetarrättigheter. Inspelningen gjordes 2019-04-08

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 132 views

Supportstuga: nya Diploma Supplement

Supportstuga för att besvara frågor kring de nya nationella texterna för Diploma Supplement som börjar gälla 1 april 2019 Inspelningen gjordes 2019-03-21

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 37 views