Sök efter tagg: "student page"

Student page and its tabs

Most of the functions concerning a student are gathered in the different tabs of the student page. The video shows how you find the student page, and a few examples on how you can use it.

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 13 views

Course page and its tabs

Most of the functions that are concerning a course are gathered in tabs in the course page. The video shows how you find the course page, and a few examples on how you can use it.

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 5 views

Deltagarlistan på program

I deltagarlistan kan du se alla studenter som har eller har haft ett deltagande på programtillfället eller programinriktningstillfället. Du kan hämta en adresslista för…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 56 views

Summering i deltagarlistan

I deltagarlistan summeras studentens avklarade poäng. Summeringen avser alla kurser som ligger placerade inom kurspaketeringen eller ev. underliggande kurspaketeringar. Exempel:Program:…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 34 views

Spärr för flera programstudenter

Via deltagarlistan kan spärr läggas in för flera studenter samtidigt. Finns det underliggande kurspaketeringar (t.ex. programinriktning) läggs spärr in enligt: Spärr…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 29 views

Grupper inom program

Grupper kan skapas inom kurspaketering (t.ex. program eller programinriktning) eller inom kurser. Grupper kan exempelvis användas för att:tilldela attesteringsrättigheter till en…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 30 views

Lista med kurs-och modulresultat

Från deltagarlistan för ett programtillfälle eller inriktningstillfälle kan en lista med kurs och modulresultat hämtas. Om listan hämtas från deltagarlistan…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 54 views

Visa resultat på följande kurser

Utifrån deltagarlistan för program eller programinriktning kan användaren visa resultat på specifika kurser. Användaren väljer vilka kurser som ska visas i…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 36 views

Home page: my favorite course instances

You will find shortcuts to course instances on your home page of Ladok, sorted under tabs. This video is about the tab "my favorite course instances" The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 24 views

Home page: my courses

You will find shortcuts to course instances on your home page of Ladok, sorted under tabs. This video is about the tab "my courses" The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 23 views