Sök efter tagg: "programplanering"

Lägga in innehåll i programtillfällesstrukturen

Programstrukturen har innehåll som beskriver de delar som ingår i programtillfället. Innehållet kan bestå av: Kurstillfällen Valbarhet (av kurstillfällen eller…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 28 plays

Antagningsförfarande

I filmen demonstreras hur du väljer antagningsförfarande för kurstillfällena du har lagt in i programtillfällesstrukturen, samt hur du publicerar termin 1. Filmen har inget…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 19 plays

Demonstration av Tillämpning 1: Lägga till kurser

Delar som visas: Lägga till kurstillfällen i programstrukturen med internt antagningsförfarande (Utan anmälan respektive Anmälan). Lägga till kurstillfällen i…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 15 plays

Demonstration av Tillämpning 3: Lägga in val av inriktning

Delar som visas: Hitta och hantera programinriktningar Hantera innehåll i strukturen för inriktningen Lägga till inriktningstillfället i programstrukturen som valbarhet Filmen…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 11 plays

Från innehållet i en programtillfällesstruktur till studentens studieplan

Videoklippet demonstrerar hur innehållet i en programtillfällesstruktur fungerar i relation till studentens studieplan.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 286 plays