Sök efter tagg: "grunderna för forskarnivå"

Lägg till studieperiod för flera

I filmen demonstreras hur du lägger till en ny studieperiod på ett forskningsarbete (t.ex. doktorsavhandling eller licentiatuppsats) för flera doktorander samtidigt. Du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on november 30, 2020 0 likes 36 plays

En doktorands väg genom Ladok

I filmen beskrivs flödet i Ladok från det att doktoranden antas till lärosätet till dess att examen utfärdas. Du lär dig även begrepp som är viktiga att…

Uppladdad av  Klara Nordström on oktober 15, 2019 0 likes 746 plays

Dokumentera handledare, studiebehörighet och anknytning

Handledare (aktör), studiebehörighet och anknytning kan dokumenteras när doktoranden har ett förväntat deltagande på ämnet på forskarnivå. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 18, 2019 0 likes 52 plays

Dokumentera beslut om individuell studieplan och Studieaktivitet och –finansiering

Beslut om individuell studieplan och studieaktivitet och –finansiering har registrerats på ett utbildningstillfälle inom ämnet på forskarnivå. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 18, 2019 0 likes 54 plays

Struktur för ämne på forskarnivå

Ämne på forskarnivå är den utbildningstyp inom vilken utbildning på forskarnivå bedrivs. Ett ämnestillfälle skapas inom ämne på…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 40 plays

Förväntat deltagande på ämnestillfälle

Filmen visar hur du skapar ett förväntat deltagande för doktoranden på ämnestillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 29 plays

Skapa ett förväntat deltagande på ämnestillfället

Filmen visar hur du skapar ett förväntat deltagande för doktoranden på ämnestillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 32 plays

Lägga till innehåll i doktorandens studieplan

Det finns flera sätt att lägga till innehåll i doktorandens utbildning. Filmen visar hur man lägger till: Kurs, forskarnivå - t ex en gemensam introduktionskurs…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 36 plays

Påbörja utbildning på forskarnivå

Filmen visar ett exempel på hur en utbildning på forskarnivå påbörjas genom att doktoranden registreras på ingående kurs där ett förväntat…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 37 plays

Rapportera resultat på enskild doktorand

Filmen visar hur man rapporterar resultat på en kurs för en enskild doktorand. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 60 plays

Lägg till studieperiod på tillfälle för avhandling

Filmen visar ett exempel på hur man lägger till ytterligare studieperioder på avhandlingens tillfälle. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 54 plays