Sök efter tagg: "grunderna"

En doktorands väg genom Ladok

I filmen beskrivs flödet i Ladok från det att doktoranden antas till lärosätet till dess att examen utfärdas. Du lär dig även begrepp som är viktiga att…

Uppladdad av  Klara Nordström on oktober 15, 2019 0 likes 635 plays

Använda kortkommandon och webbläsarflikar

Du använder Ladok i din webbläsare. Där kan du t.ex. använda kortkommandon och arbeta i flera webbläsarflikar. I filmen demonstreras några exempel.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 397 plays

Dokumentera handledare, studiebehörighet och anknytning

Handledare (aktör), studiebehörighet och anknytning kan dokumenteras när doktoranden har ett förväntat deltagande på ämnet på forskarnivå. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 18, 2019 0 likes 43 plays

Dokumentera beslut om individuell studieplan och Studieaktivitet och –finansiering

Beslut om individuell studieplan och studieaktivitet och –finansiering har registrerats på ett utbildningstillfälle inom ämnet på forskarnivå. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 18, 2019 0 likes 38 plays

Struktur för ämne på forskarnivå

Ämne på forskarnivå är den utbildningstyp inom vilken utbildning på forskarnivå bedrivs. Ett ämnestillfälle skapas inom ämne på…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 26 plays

Förväntat deltagande på ämnestillfälle

Filmen visar hur du skapar ett förväntat deltagande för doktoranden på ämnestillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 22 plays

Skapa ett förväntat deltagande på ämnestillfället

Filmen visar hur du skapar ett förväntat deltagande för doktoranden på ämnestillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 24 plays

Lägga till innehåll i doktorandens studieplan

Det finns flera sätt att lägga till innehåll i doktorandens utbildning. Filmen visar hur man lägger till: Kurs, forskarnivå - t ex en gemensam introduktionskurs…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 23 plays

Påbörja utbildning på forskarnivå

Filmen visar ett exempel på hur en utbildning på forskarnivå påbörjas genom att doktoranden registreras på ingående kurs där ett förväntat…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 24 plays

Rapportera resultat på enskild doktorand

Filmen visar hur man rapporterar resultat på en kurs för en enskild doktorand. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 38 plays

Lägg till studieperiod på tillfälle för avhandling

Filmen visar ett exempel på hur man lägger till ytterligare studieperioder på avhandlingens tillfälle. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 30 plays

Huvudnavigationen i Ladok

Det finns fyra flikar i huvudnavigationen av Ladok:Studiedokumentation Utbildningsinformation Uppföljning Systemadministration Filmen visar vilken typ av information du hittar i de olika…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,665 plays

Tillfällesprincipen

Videoklippet illustrerar tillfällesprincipen.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 220 plays

Startsidan och flikarna i studiedokumentation

Filmen visar startsidan av Ladok och några flikar som finns i Studiedokumentation:Student Kurstillfälle Kurspaketering Aktivitetstillfälle (generellt begrepp för t.ex.…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,372 plays

Kursvyn och dess flikar

De flesta funktioner som gäller en kurs är samlade i kursvyns olika flikar.Filmen visar hur du hittar kursvyn och några exempel på hur du kan använda den.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 282 plays

Från innehållet i en programtillfällesstruktur till studentens studieplan

Videoklippet demonstrerar hur innehållet i en programtillfällesstruktur fungerar i relation till studentens studieplan.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 219 plays