Sök efter tagg: "studieuppehåll"

Återuppta studier på annat programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på ett annat programtillfälle efter ett studieuppehåll så behöver ett tillfällesbyte genomföras på…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 91 plays

Återuppta studier på samma programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på samma programtillfälle efter ett studieuppehåll behöver programtillfällesstrukturen tillgängliggöras. I samband med…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 83 plays

Uppehåll på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett uppehåll på en kurspaketering (i detta exempel: ett program) dokumenteras i Ladok, samt hur programmet tillgängliggörs när studenten…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 79 plays