Sök efter tagg: "studiedeltagande"

Återuppta studier på annat programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på ett annat programtillfälle efter ett studieuppehåll så behöver ett tillfällesbyte genomföras på…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 91 plays

Återuppta studier på samma programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på samma programtillfälle efter ett studieuppehåll behöver programtillfällesstrukturen tillgängliggöras. I samband med…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 83 plays

Registrera flera på olika kurstillfällen

Filmen demonstrerar hur du kan registrera studenter på olika kurstillfällen, inom samma kurs. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on april 11, 2019 0 likes 52 plays

Deltagarlistan på program

I deltagarlistan kan du se alla studenter som har eller har haft ett deltagande på programtillfället eller programinriktningstillfället. Du kan hämta en adresslista för…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 76 plays

Summering i deltagarlistan

I deltagarlistan summeras studentens avklarade poäng. Summeringen avser alla kurser som ligger placerade inom kurspaketeringen eller ev. underliggande kurspaketeringar. Exempel:Program:…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 40 plays

Spärr för flera programstudenter

Via deltagarlistan kan spärr läggas in för flera studenter samtidigt. Finns det underliggande kurspaketeringar (t.ex. programinriktning) läggs spärr in enligt: Spärr…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 40 plays

Grupper inom program

Grupper kan skapas inom kurspaketering (t.ex. program eller programinriktning) eller inom kurser. Grupper kan exempelvis användas för att:tilldela attesteringsrättigheter till en…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 38 plays

Lista med kurs-och modulresultat

Från deltagarlistan för ett programtillfälle eller inriktningstillfälle kan en lista med kurs och modulresultat hämtas. Om listan hämtas från deltagarlistan…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 73 plays

Visa resultat på följande kurser

Utifrån deltagarlistan för program eller programinriktning kan användaren visa resultat på specifika kurser. Användaren väljer vilka kurser som ska visas i…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 42 plays

En students väg genom Ladok

Följ en student genom Ladok: från antagning till examen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 191 plays

Registrera på kurstillfälle

I filmen ser du hur du registrerar en student på ett kurstillfälle. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 131 plays

Återbud på kurstillfälle

I filmen ser du hur du lägger in återbud för en student på en kurs. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 69 plays

Avbrott på kurs

I filmen demonstreras hur du lägger in avbrott för en student på en kurs, och vilka följder det får för resultatrapporteringen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 89 plays

Deltagarlista på kurstillfälle

I filmen demonstreras hur deltagarlistan på ett kurstillfälle hanteras, till exempel hur du: Väljer vilka kurstillfällen du ser studenter från Hur du filtrerar och sorterar…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 63 plays

Registrera flera studenter på kurstillfälle

I filmen ser du hur du kan registrera flera studenter på ett kurstillfälle via deltagarlistan på kurstillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 102 plays

Avstängd student

Filmen visar hur du ser att en student är avstängd i Ladok, och vad det får för följder i systemet. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 55 plays