Sök efter tagg: "rapportera resultat"

Rapportera på aktivitetstillfälle (t.ex. tentamen)

"Aktivitetstillfällen" används i Ladok för t.ex. tentamen, hemtentamen, laborationer eller studiebesök. Genom att använda aktivitetstillfällen…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 175 plays

Skapa resultatnotering

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan föras i Ladok över studentens prestationer på modulen eller kursen. Dessa behöver skapas upp i Ladok innan du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 155 plays

Rapportera på resultatnotering

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan föras i Ladok över studentens prestationer på modulen eller kursen. Dessa behöver skapas upp i Ladok innan du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 114 plays

Rapportera genom att söka fram kurstillfället

Det är möjligt att söka fram ett kurstillfälle för att rapportera resultat på det, istället för att gå via startsidan. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 120 plays

Rapportera samlat resultat på kurs

När en student har godkända resultat på alla obligatoriska moduler inom en kurs, och resultaten har blivit attesterade kan du rapportera in ett samlat resultat på hela kursen. …

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 182 plays

Rapportera resultat: Klarmarkera resultaten

Det sista steget när du rapporterar resultat på en modul är att klarmarkera resultaten, alltså att markera dem som redo att bli attesterade och därmed lämna över…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 174 plays

Rapportera resultat: rapportera betyg och examinationsdatum

Andra steget när du rapporterar resultat är att rapportera in betyg och examinationsdatum, och spara dem som utkast. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 185 plays

Rapportera resultat: hitta rapporteringslistan

Första steget när du ska rapportera resultat på en modul är att hitta fram till rapporteringslistan. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 266 plays

Rapportera på en enskild student

Om det bara är en student som ska få ett resultat kan det vara enklare att gå via studenten, istället för via kurstillfället som vanligt. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 139 plays

Rapportera och attestera resultat i Ladok

Filmen illustrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 305 plays

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,262 plays

Demonstration av resultatrapportering med stöd av aktivitetstillfällen och resultatnoteringar

Filmen demonstrerar hur Anna Administratör förbereder en kurs med resultatnoteringar och aktivitetstillfällen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 131 plays