Sök efter tagg: "program"

Avbrott på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett avbrott läggs in på en kurspaketering ( i detta exempel: ett program). Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 72 plays

Återbud på kurspaketeringstillfälle

I filmen demonstreras hur ett återbud läggs in på ett kurspaketeringstillfälle (i detta exempel: ett programtillfälle) Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 48 plays

Uppehåll på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett uppehåll på en kurspaketering (i detta exempel: ett program) dokumenteras i Ladok, samt hur programmet tillgängliggörs när studenten…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 79 plays

Tillfällesbyte på kurspaketeringstillfälle

I filmen demonstreras när en student återupptar studierna efter ett studieuppehåll och då ska fortsätta studierna på ett senare kurspaketeringstillfälle (ex.…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 28 plays

Tillfällesbyte på kurspaketeringstillfälle med inriktning

I filmen demonstreras hur tillfälllesbyte genomförs för en student som deltar på ett program med programinriktning. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 29 plays