Sök efter tagg: "attestera resultat"

Attestera ändrat resultat

Om ett attesterat resultat har förberetts för ändring behöver det attesteras. Filmen visar hur du som examinator attesterar det ändrade resultatet. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2020 0 likes 96 plays

Ta bort resultat förberedda för borttag

Om attesterade resultat har förberetts för att tas bort kommer du få ett mail. Genom att resultaten har förberetts för att tas bort kommer du enklare kunna hitta dem och kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 94 plays

Ta bort ett resultat som inte förberetts för borttag

Om resultat inte förberetts för borttag kan du bara ta bort ett resultat åt gången. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 84 plays

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 201 plays

Attestera resultat: Se resultatnotering, titel och modulresultat

När du attesterar resultat kan du se mer information än bara studentens betyg och examinationsdatum. Du kan t.ex. se: resultatnotering, titel samt studenternas modulresultat när du…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 23 plays

Rapportera och attestera resultat i Ladok

Filmen illustrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 305 plays

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,262 plays