Sök efter media från: "Klara Nordström"

Grupper inom program

Grupper kan skapas inom kurspaketering (t.ex. program eller programinriktning) eller inom kurser. Grupper kan exempelvis användas för att:tilldela attesteringsrättigheter till en…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 36 plays

Visa resultat på följande kurser

Utifrån deltagarlistan för program eller programinriktning kan användaren visa resultat på specifika kurser. Användaren väljer vilka kurser som ska visas i…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 38 plays

Deltagarlistan på program

I deltagarlistan kan du se alla studenter som har eller har haft ett deltagande på programtillfället eller programinriktningstillfället. Du kan hämta en adresslista för…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 70 plays

Summering i deltagarlistan

I deltagarlistan summeras studentens avklarade poäng. Summeringen avser alla kurser som ligger placerade inom kurspaketeringen eller ev. underliggande kurspaketeringar. Exempel:Program:…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 37 plays

Lista med kurs-och modulresultat

Från deltagarlistan för ett programtillfälle eller inriktningstillfälle kan en lista med kurs och modulresultat hämtas. Om listan hämtas från deltagarlistan…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 62 plays

Registrera flera på olika kurstillfällen

Filmen demonstrerar hur du kan registrera studenter på olika kurstillfällen, inom samma kurs. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on april 11, 2019 0 likes 36 plays

Spärr för flera programstudenter

Via deltagarlistan kan spärr läggas in för flera studenter samtidigt. Finns det underliggande kurspaketeringar (t.ex. programinriktning) läggs spärr in enligt: Spärr…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 34 plays

Uppföljningsrapporterna: Göra utsökning och gruppera resultatet

I filmen demonstreras hur du gör en utsökning i uppföljningsrapporterna i Ladok samt hur du kan gruppera resultatet du får fram. Tips! Letar du efter en specifik del? För…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 15, 2019 0 likes 2,466 plays

Återuppta studier på samma programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på samma programtillfälle efter ett studieuppehåll behöver programtillfällesstrukturen tillgängliggöras. I samband med…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 45 plays

Återuppta studier på annat programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på ett annat programtillfälle efter ett studieuppehåll så behöver ett tillfällesbyte genomföras på…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 52 plays

Licentiatexamen: under pågående utbildning mot Doktorsexamen genom att inkludera modul i examensbevis

Filmen visar hur en examenshandläggare kan kan utfärda en licentiatexamen under en pågående utbildning mot doktorsexamen, genom inkludera en modul för licentiatuppsatsen i…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 05, 2019 0 likes 555 plays

Structure of programme instance

The video shows how the content in a programme instance corresponds with the student's study plan.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 12 plays

Report and certify results

The video illustrates how a student's results are reported and certified in Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 21 plays

Principle of instances in Ladok

The video illustrates the principle of instances that is applied in Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 9 plays

Main navigation of Ladok

There are four tabs in the main menu of Ladok:Study documentation Course information Follow-up System administration The video shows examples of what type of information you can find in the tabs.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 18 plays

Change language in Ladok

Ladok is in Swedish the first time you log in, watch the video to find out how to change to English. The setting is automatically saved in the web browser in your computer, so you only have to set…

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 20, 2019 0 likes 1,158 plays