Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo version 1.21

Ta bort/ångra kursval i studentgränssnittet Visning av studieaktivitet i studentgränssnittet Varning vid redan rapporterat resultat samma datum Rätta bevistexter och fotnoter…

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 95 views

Demo version 1.22

Utdata för kurspaketering har utökats med möjlighet att söka och visa underliggande kurspaketeringar Inspelningen gjordes 2019-02-27 Tips! Letar du efter något speciellt?…

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 80 views

Demo vid version 1.38

Detta demonstrerades: Rapport: Utfall HST och HPR Massetablera identiteter med dubblettkontroll Inställning för återautentisering, Andra meriter Titel i bevis Inspelningen gjordes…

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Dagar sedan 0 likes 38 views

Demonstration av resultatrapportering med stöd av aktivitetstillfällen och resultatnoteringar

Filmen demonstrerar hur Anna Administratör förbereder en kurs med resultatnoteringar och aktivitetstillfällen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 107 views

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur Mattias Lärare rapporterar in resultat på modulen Laboration i kursen Algebra II. Mia Examinator tar emot de klarmarkerade resultaten och attesterar dem. Sedan…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 648 views

Change language in Ladok

When you log in to Ladok, the web site is in Swedish. Watch the video to find out how to change language to English. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 57 views

Omregistrera på kurstillfälle med flera studieperioder, och inom en ny kursversion

I filmen ser du hur ett kurstillfällesbyte genomförs på ett kurstillfälle med flera studieperioder, där kurstillfället som bytet görs till avser en ny kursversion.…

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 24 views

Kurstillfällesbyte på en kurs med flera studieperioder

I filmen ser du hur ett kurstillfällesbyte genomförs på ett kurstillfälle med flera studieperioder. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 13 views

Omregistrera på individuellt tillfälle

I filmen demonstreras hur du omregistrerar en student på ett individuellt tillfälle. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 13 views

Omregistrera på kurstillfälle, ny version av kursen

I filmen ser du hur ett kurstillfällesbyte genomförs när kurstillfället avser en ny version av kursen. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 19 views

Omregistrera på kurstillfälle

I filmen ser du hur ett kurstillfällesbyte genomförs för att omregistrera en student. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 58 views

Supportstuga: CSN

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och CSN. CSNs vägledning hittar du här. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 22 views

Supportstuga: Migrationsverket

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och migrationsverket. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 21 views

Demo vid version 1.37

Detta demonstrerades: Förbättringar i nationell översikt Förbättringar i betavyn resultatöversikt Ändra resultatnotering som används Inspelningen gjordes…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 40 views

Supportstuga: Uppföljningsrapporter för rapportering till UKÄ

Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hålls supportstuga om uppföljningsrapporterna: Studenter som saknar godkända resultat Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström 4 Veckor sedan 0 likes 19 views

Demo vid version 1.36

Detta demonstrerades: Massinläggning av resultat Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle Koppla annat resultat till kurspaketering Förbättringar…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 60 views