Sök efter media från: "Klara Nordström"

Apply for crediting in Ladok

This video demonstrates how students can apply for crediting in Ladok. Students log in at: http://student.ladokse Please note that at some universities, applications for crediting is not made in…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 10 views

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 267 views

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 1,397 views

Signing up in Ladok

This video demonstrates how students can sign up to, for example: exams, re-take of exams and laborations. You will also find out how to see your anonymous code in Ladok. Students log in at:…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 148 views

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

I filmen demonstreras hur en student kan ansöka om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 61 views

Anmälan i Ladok

I filmen demonstreras hur studenter anmäler sig i Ladok till t.ex. tentamen, omtentamen och laborationer. Du ser också hur anonymkoder visas. Studenter loggar in på:…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 1,333 views

Remove a single certified result

The video demonstrates how you can remove a single certified result. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 23 views

Certify results marked as ready

The video demonstrates how you certify results that have been reported and marked as ready previously. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 39 views

Remove certified results prepared for removal

The video demonstrates how you can remove several certified results. You can only do this if the results have been prepared for removal previously. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 18 views

View certified results

The video shows ho you can view results after they have been certified The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 9 views

Change results before certifying

The video demonstrates how you can change the grade or examination date before certifying the result. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 15 views

Attestera klarmarkerade resultat

I filmen ser du hur du attesterar resultat som har rapporterats in och klarmarkerats tidigare. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 134 views

Ändra resultat innan attestering

I filmen demonstreras hur du ändrar betyg eller eaxminationsdatum för en student innan du attesterar resultatet. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 83 views

Se attesterade resultat

I filmen ser du hur du hittar attesterade resultat: Via fliken "Resultatuppföljning" Via studentöversikten Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 27 views

Ta bort flera attesterade resultat

I filmen ser d uhur du tar bort flera attesterade resultat. För att kunna göra detta krävs det att en annan användare förberett resultaten för borttagning. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 70 views

Ta bort enskilda attesterade resultat

I filmen demonstreras hur ett enskilt attesterat resultat tas bort. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 97 views