Sök efter media från: "Klara Nordström"

Anmälan i Ladok

I filmen demonstreras hur studenter anmäler sig i Ladok till t.ex. tentamen, omtentamen och laborationer. Du ser också hur anonymkoder visas. Studenter loggar in på:…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 1,333 views

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 1,397 views

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

I filmen demonstreras hur en student kan ansöka om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 61 views

Antagningsförfarande

I filmen demonstreras hur du väljer antagningsförfarande för kurstillfällena du har lagt in i programtillfällesstrukturen, samt hur du publicerar termin 1. Filmen har inget…

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 13 views

Använda kortkommandon och webbläsarflikar

Du använder Ladok i din webbläsare. Där kan du t.ex. använda kortkommandon och arbeta i flera webbläsarflikar. I filmen demonstreras några exempel.

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 215 views

Apply for crediting in Ladok

This video demonstrates how students can apply for crediting in Ladok. Students log in at: http://student.ladokse Please note that at some universities, applications for crediting is not made in…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 10 views

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström 10 Månader sedan 0 likes 267 views

Attestera klarmarkerade resultat

I filmen ser du hur du attesterar resultat som har rapporterats in och klarmarkerats tidigare. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 134 views

Avbrott på kurs

I filmen demonstreras hur du lägger in avbrott för en student på en kurs, och vilka följder det får för resultatrapporteringen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 32 views

Avbrott på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett avbrott läggs in på en kurspaketering ( i detta exempel: ett program). Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 26 views

Avstängd student

Filmen visar hur du ser att en student är avstängd i Ladok, och vad det får för följder i systemet. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 31 views

Certify results marked as ready

The video demonstrates how you certify results that have been reported and marked as ready previously. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 39 views

Change language in Ladok

When you log in to Ladok, the web site is in Swedish. Watch the video to find out how to change language to English. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 57 views

Change language in Ladok

Ladok is in Swedish the first time you log in, watch the video to find out how to change to English. The setting is automatically saved in the web browser in your computer, so you only have to set…

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 19 views

Change results before certifying

The video demonstrates how you can change the grade or examination date before certifying the result. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 9 Månader sedan 0 likes 15 views

Course page and its tabs

Most of the functions that are concerning a course are gathered in tabs in the course page. The video shows how you find the course page, and a few examples on how you can use it.

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 5 views