Sök efter media från: "Klara Nordström"

Supportstuga: Uppföljningsrapporter för rapportering till UKÄ

Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hålls supportstuga om uppföljningsrapporterna: Studenter som saknar godkända resultat Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström En vecka sedan 0 likes 15 views

Demo vid version 1.36

Detta demonstrerades: Massinläggning av resultat Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle Koppla annat resultat till kurspaketering Förbättringar…

Uppladdad av  Klara Nordström En vecka sedan 0 likes 46 views

Supportstuga: Migrering av medarbetarrättigheter

Under supportstugan informerade Ladokkonsortiet om migrering av medarbetarrättigheter samt besvarade frågor från deltagarna på mötet. Inspelningen gjordes 2019-10-25

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 18 views

Demo vid version 1.35

Detta demonstrerades: Konfiguration av startsida Förbättringar i nationell översikt Personnummer visas i studentgränssnittet Information om migrering av medarbetarrättigheter…

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Veckor sedan 0 likes 39 views

En doktorands väg genom Ladok

I filmen beskrivs flödet i Ladok från det att doktoranden antas till lärosätet till dess att examen utfärdas. Du lär dig även begrepp som är viktiga att…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 18 views

Demo vid version 1.34

Detta demonstrerades: Nyheter på Ladok.se Betavy för resultatrapportering på en student Förbättring betastartsidan Sortering av deltagare, aktivitetstillfälle…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 79 views

Tillägg till demo version 1.34

Detta demonstreras: Betavy för resultatrapportering på en student: hur attesterade resultat på tidigare versioner kan tas bort Inspelningen gjordes 2019-09-11

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 12 views

Demo vid version 1.33

Detta demonstrerades: Förbättringar Nationell översikt Ny systemaktivitet för att hantera flera registreringsperioder Inspelningen gjordes 2019-09-23 Tips! Letar du efter…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 45 views

Supportstuga: Terminsstart HT19

Under supportstugan besvarades frågor som kommit upp på lärosäten under terminsstarten HT19, samt informerades om personuppgiftshantering i supportärenden. Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 17 views

Tillägg till demo version 1.32

Detta demonstreras: Förbättring av hur individuella tillfällen visas på betastartsidan Inspelningen gjordes 2019-09-11

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 23 views

Demo vid version 1.32

Obs! P.g.a. tekniskt strul börjar inspelningen ca 45 sekunder in i filmen. Detta demonstrerades: Förbättringar Individuella tillfällen Förbättringar Betastartsidan…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 66 views

Change language in Ladok

Ladok is in Swedish the first time you log in, watch the video to find out how to change to English. The setting is automatically saved in the web browser in your computer, so you only have to set…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 16 views

Student page and its tabs

Most of the functions concerning a student are gathered in the different tabs of the student page. The video shows how you find the student page, and a few examples on how you can use it.

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 13 views

Use keyboard shortcuts and web browser tabs

You are using Ladok in your web browser. This means that you can use a number of short-cuts and work in several browser tabs at once.The video demonstrates a few examples of this.

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 11 views

Report and certify results

The video illustrates how a student's results are reported and certified in Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 9 views

Structure of programme instance

The video shows how the content in a programme instance corresponds with the student's study plan.

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 6 views