Sök efter media från: "Klara Nordström"

Anmälan i Ladok

I filmen demonstreras hur studenter anmäler sig i Ladok till t.ex. tentamen, omtentamen och laborationer. Du ser också hur anonymkoder visas. Studenter loggar in på:…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 1,563 views

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 1,651 views

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

I filmen demonstreras hur en student kan ansöka om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 63 views

Antagningsförfarande

I filmen demonstreras hur du väljer antagningsförfarande för kurstillfällena du har lagt in i programtillfällesstrukturen, samt hur du publicerar termin 1. Filmen har inget…

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 13 views

Använda kortkommandon och webbläsarflikar

Du använder Ladok i din webbläsare. Där kan du t.ex. använda kortkommandon och arbeta i flera webbläsarflikar. I filmen demonstreras några exempel.

Uppladdad av  Klara Nordström 5 Månader sedan 0 likes 255 views

Apply for crediting in Ladok

This video demonstrates how students can apply for crediting in Ladok. Students log in at: http://student.ladokse Please note that at some universities, applications for crediting is not made in…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 10 views

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 285 views

Attestera klarmarkerade resultat

I filmen ser du hur du attesterar resultat som har rapporterats in och klarmarkerats tidigare. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 144 views

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 17 views

Attestera resultat: Se resultatnotering, titel och modulresultat

När du attesterar resultat kan du se mer information än bara studentens betyg och examinationsdatum. Du kan t.ex. se: resultatnotering, titel samt studenternas modulresultat när du…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 7 views

Avbrott på kurs

I filmen demonstreras hur du lägger in avbrott för en student på en kurs, och vilka följder det får för resultatrapporteringen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 39 views

Avbrott på kurspaketering

I filmen demonstreras hur ett avbrott läggs in på en kurspaketering ( i detta exempel: ett program). Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 28 views

Avstängd student

Filmen visar hur du ser att en student är avstängd i Ladok, och vad det får för följder i systemet. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 33 views

Certify results

You will receive an e-mail when there are results for you to certify in Ladok. The video demonstrates how you certify those results. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 2 views

Certify results marked as ready

The video demonstrates how you certify results that have been reported and marked as ready previously. The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 40 views

Certify results: see results annotation, title and results on modules

There may be more information shown in the list when you are certifying results, for instance: results annotations and title. You will also be able to see which grades the students received on…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 1 views