Sök efter media från: "Klara Nordström"

Introduction to Ladok for students

This is an introduction to Ladok for students, for example: how to register for a course, how to see new results and how to change your contract information. Students log in at:…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 745 views

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 285 views

Anmälan i Ladok

I filmen demonstreras hur studenter anmäler sig i Ladok till t.ex. tentamen, omtentamen och laborationer. Du ser också hur anonymkoder visas. Studenter loggar in på:…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 1,563 views

Apply for crediting in Ladok

This video demonstrates how students can apply for crediting in Ladok. Students log in at: http://student.ladokse Please note that at some universities, applications for crediting is not made in…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 10 views

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 1,651 views

Introduktion av Ladok för studenter

Detta är en introduktion av Ladok för studenter, du ser t.ex. hur du registrerar dig på nya kurser, hur du ser dina resultat och hur du ändrar dina kontaktuppgifter. Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 5,118 views

Signing up in Ladok

This video demonstrates how students can sign up to, for example: exams, re-take of exams and laborations. You will also find out how to see your anonymous code in Ladok. Students log in at:…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 158 views

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

I filmen demonstreras hur en student kan ansöka om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten…

Uppladdad av  Klara Nordström Ett år sedan 0 likes 63 views

Demonstration av resultatrapportering med stöd av aktivitetstillfällen och resultatnoteringar

Filmen demonstrerar hur Anna Administratör förbereder en kurs med resultatnoteringar och aktivitetstillfällen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 118 views

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur Mattias Lärare rapporterar in resultat på modulen Laboration i kursen Algebra II. Mia Examinator tar emot de klarmarkerade resultaten och attesterar dem. Sedan…

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 735 views

Rapportera och attestera resultat i Ladok

Filmen illustrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 211 views

Från innehållet i en programtillfällesstruktur till studentens studieplan

Videoklippet demonstrerar hur innehållet i en programtillfällesstruktur fungerar i relation till studentens studieplan.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 148 views

Kursvyn och dess flikar

De flesta funktioner som gäller en kurs är samlade i kursvyns olika flikar.Filmen visar hur du hittar kursvyn och några exempel på hur du kan använda den.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 181 views

Studentvyn med dess flikar

De flesta funktioner som gäller en student är samlade i studentvyns olika flikar. Filmen visar hur du hittar till studentvyn och några exempel på hur du använder vyn.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 231 views

Startsidan och flikarna i studiedokumentation

Filmen visar startsidan av Ladok och några flikar som finns i Studiedokumentation:Student Kurstillfälle Kurspaketering Aktivitetstillfälle (generellt begrepp för t.ex.…

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 282 views

Tillfällesprincipen

Videoklippet illustrerar tillfällesprincipen.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 161 views