Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo av nya Ladok för studenter och information inför leverans

Information om det nya Ladok för studenter som levereras i februari 2021. Under mötet presenterades information om övergången och demo av det nya gränssnittet. …

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 13, 2021 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.59

Detta demonstrerades: Sök fram klarmarkerade resultat Avisera om resultat igen Flytta utbildningstillfällen i status utkast till en ny version av utbildningen Inspelningen gjordes:…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 15, 2020 0 likes 0 plays

Supportstuga: Examenshandläggare

Supportstugan riktade sig till examenshandläggare och fokuserade på att besvara lärosätenas frågor kring hur examensfunktionerna hanteras i Ladok. Under mötet gavs…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 04, 2020 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.58

Detta demonstrerades: Ändra betygsskala Lägg till studieperiod för flera Ny regel för att lägga in eller ta bort avbrott Inspelningen gjordes: 2020-12-01 Tips! Letar du…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 01, 2020 0 likes 0 plays

Lägg till studieperiod för flera

I filmen demonstreras hur du lägger till en ny studieperiod på ett forskningsarbete (t.ex. doktorsavhandling eller licentiatuppsats) för flera doktorander samtidigt. Du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on november 30, 2020 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.57

Detta demonstrerades: Lokala fotnoter Ny betavy för fotnoter Sökning av folkbokföringsuppgifter Inspelningen gjordes: 2020-11-17 Tips! Letar du efter något speciellt? För…

Uppladdad av  Klara Nordström on november 17, 2020 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.56

Detta demonstrerades: Förbättringar i uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" Inspelningen gjordes: 2020-11-03 Tips! Letar du efter något speciellt? För…

Uppladdad av  Klara Nordström on november 03, 2020 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.55

Detta demonstrerades: Ny sökning i medarbetarrättigheter Förbättring i utdata: utfärdade bevis Förbättringar i uppföljningsrapporten "Utfall HST och…

Uppladdad av  Klara Nordström on oktober 20, 2020 0 likes 18 plays

Demo vid version 1.54

Detta demonstrerades: Mina grupper Summerad studieaktivitet och antal kalenderhalvår med studieaktivitet Hinder mot att lägga in uppehåll på program med förberett…

Uppladdad av  Klara Nordström on oktober 06, 2020 0 likes 44 plays

Demo vid version 1.53

Detta demonstrerades: Förändringar av vyn där resultat rapporteras eller attesteras för en student ("enpersonsrapportering"). Under presentationen informerades även…

Uppladdad av  Klara Nordström on september 22, 2020 0 likes 16 plays

Demo vid version 1.52

Detta demonstrerades: Nyheter på startsidan Möjlighet att välja andra resultat från annat lärosäte vid tillgodoräknande och bevis Mer information visas om…

Uppladdad av  Klara Nordström on september 08, 2020 0 likes 4 plays

Demo vid version 1.51

Detta demonstrerades: Registrering under avstängningsperiod Filtrering av avvecklad/inställd utbildning eller utbildningstillfällen i utbildningsinformation Tydligare loggning vid…

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 18, 2020 0 likes 2 plays

Demo vid version 1.50 + Information om planerade förändringar

Detta demonstrerades: Lägg till studieperiod via fliken "Studiedeltagande" Skicka mailavisering vid tilldelning av tillgodoräknandeärende Efter demonstrationen…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 16, 2020 0 likes 61 plays

Demo vid version 1.49

Detta demonstrerades: Förändring av krav på organisationsbehörighet vid tillfällesbyte Ej möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 02, 2020 0 likes 38 plays

Certify changed result

If a grade or examination date needs to be changed, the change must first be prepared by a person with the authority to do so. Then you as the examiner of the course certifies the change.

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 8 plays

Demo vid version 1.45 + 1.46

Detta demonstrerades: Ändringsbara intyg Lokala texter i tillgodoräknandeansökan Ny kontroll vid resultatrapportering Förbättring vid avisering av nytt resultat Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 14 plays