Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.69

Detta demonstrerades: Fördefinierade rubriker för bevisärenden Sortering av kurser i bevisärende Inspelningen gjordes: 2021-06-08 Tips! Letar du efter något speciellt?…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 08, 2021 0 likes 0 plays

Demo av version 1.68

Detta demonstrerades: Inställning för rubrik för titel i bevis Avbrott och återbud på kurspaketering i nya Ladok för studenter Inspelningen gjordes: 2021-05-25 Tips!…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 25, 2021 0 likes 0 plays

Licentiatexamen: under pågående utbildning mot Doktorsexamen genom att inkludera modul i examensbevis

Filmen visar hur en examenshandläggare kan kan utfärda en licentiatexamen under en pågående utbildning mot doktorsexamen, genom inkludera en modul för licentiatuppsatsen i…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 05, 2019 0 likes 555 plays

Doktors- eller licentiatexamen

Filmen visar hur en doktors- eller licentiatexamen kan utfärdas efter avslutad utbildning. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 599 plays

Doktorsexamen efter utfärdad Licentiatexamen

Filmen visar hur en doktorsexamen utfärdas, vilken inkluderar tidigare utbildning mot licentiatexamen. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 540 plays

Demo av version 1.67

Detta demonstrerades: Skapa nytt utbildningstillfälle med förifyllda uppgifter Hantera partiellt avskiljande i Ladok Inspelningen gjordes: 2021-05-11 Tips! Letar du efter något…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 11, 2021 0 likes 0 plays

Demo av version 1.66

Detta demonstrerades: Förbättringar i "Mina grupper" (ta bort eller ändra grupp, hämta adresslista och ny kolumnbenämning) Examen: Förbättringar kring…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 27, 2021 0 likes 0 plays

Demo vid version 1.65

Detta demonstrerades: Information om tillgodoräknanden för del av kurs visas i bevisärenden. Huvudområde och fördjupning visas även i de fall dessa är…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 13, 2021 0 likes 0 plays

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,262 plays

Tematräff: Förbättringar rörande forskarutbildning

För att belysa de förbättringar som kan underlätta administrationen för utbildning på forskarnivå bjöd konsortiet in till en tematräff. Under…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 12, 2021 0 likes 0 plays

Lägg till studieperiod på tillfälle för avhandling

Filmen visar ett exempel på hur man lägger till ytterligare studieperioder på avhandlingens tillfälle. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 33 plays

Demo vid version 1.64

Detta demonstrerades: Ny kontroll vid flytt av kurstillfälle i status komplett till annan kursversion Placering i studieplan visas i studiedeltagandefliken Återbudsorsak Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 30, 2021 0 likes 0 plays

Återbud på kurspaketeringstillfälle

I filmen demonstreras hur ett återbud läggs in på ett kurspaketeringstillfälle (i detta exempel: ett programtillfälle) Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 37 plays

Återbud på kurstillfälle

I filmen ser du hur du lägger in återbud för en student på en kurs. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 46 plays

Ladokträff: Paneldebatt

Ladokträffen hölls 2020-03-24

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2021 0 likes 0 plays

Ladokträff: Nytt från konsortiet

Ladokträffen hölls 2020-03-24

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2021 0 likes 0 plays