Sök efter media från: "Klara Nordström"

Registrera flera studenter på kurstillfälle

I filmen ser du hur du kan registrera flera studenter på ett kurstillfälle via deltagarlistan på kurstillfället. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström 11 Månader sedan 0 likes 42 views

Fördela ärenden till ärendekorgar

I filmen ser du hur du som handläggare kan använda ärendekorgar. Du lär dig att: Fördela ärenden till ärendekorgar Fördela om ärenden till annan…

Uppladdad av  Klara Nordström 8 Månader sedan 0 likes 58 views

Attestera resultat: Se resultatnotering, titel och modulresultat

När du attesterar resultat kan du se mer information än bara studentens betyg och examinationsdatum. Du kan t.ex. se: resultatnotering, titel samt studenternas modulresultat när du…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 7 views

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 17 views

Ta bort ett resultat som inte förberetts för borttag

Om resultat inte förberetts för borttag kan du bara ta bort ett resultat åt gången. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 5 views

Ta bort resultat förberedda för borttag

Om attesterade resultat har förberetts för att tas bort kommer du få ett mail. Genom att resultaten har förberetts för att tas bort kommer du enklare kunna hitta dem och kan…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 6 views

Certify results: see results annotation, title and results on modules

There may be more information shown in the list when you are certifying results, for instance: results annotations and title. You will also be able to see which grades the students received on…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 1 views

Certify results

You will receive an e-mail when there are results for you to certify in Ladok. The video demonstrates how you certify those results. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 2 views

Remove results that are prepared for removal

You will receive an e-mail when there are results in Ladok that are prepared to be removed by you. By preparing the results to be removed it's easier for you to find them and you're able to…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 2 views

Remove a certified result

If a result is not prepared to be removed, you can only remove one result at a time. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 1 views

Rapportera på en enskild student

Om det bara är en student som ska få ett resultat kan det vara enklare att gå via studenten, istället för via kurstillfället som vanligt. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 16 views

Rapportera resultat: hitta rapporteringslistan

Första steget när du ska rapportera resultat på en modul är att hitta fram till rapporteringslistan. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 40 views

Rapportera resultat: rapportera betyg och examinationsdatum

Andra steget när du rapporterar resultat är att rapportera in betyg och examinationsdatum, och spara dem som utkast. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 21 views

Rapportera resultat: Klarmarkera resultaten

Det sista steget när du rapporterar resultat på en modul är att klarmarkera resultaten, alltså att markera dem som redo att bli attesterade och därmed lämna över…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 18 views

Rapportera samlat resultat på kurs

När en student har godkända resultat på alla obligatoriska moduler inom en kurs, och resultaten har blivit attesterade kan du rapportera in ett samlat resultat på hela kursen. …

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 22 views

Rapportera genom att söka fram kurstillfället

Det är möjligt att söka fram ett kurstillfälle för att rapportera resultat på det, istället för att gå via startsidan. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 14 views