Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.41

Detta demonstrerades: Inställning för återautentisering Betavyn för att rapportera på en student är ordinarie vy Förbättringar i studentgränssnittet…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2020 0 likes 33 plays

Demo vid version 1.40

Detta demonstrerades: Masshantering för att ta bort registrering på kurstillfälle Förbättringar i nationella översikten Inspelningen gjordes 2020-01-28 Tips! Letar du…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 28, 2020 0 likes 30 plays

Report results on an activity session

"Activity sessions" is a term used in Ladok to a number of different situations, such as: sit-in examinations, take-home examinations, laboratory sessions and field studies.By reporting on…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 10 plays

Rapportera på aktivitetstillfälle (t.ex. tentamen)

"Aktivitetstillfällen" används i Ladok för t.ex. tentamen, hemtentamen, laborationer eller studiebesök. Genom att använda aktivitetstillfällen…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 41 plays

Demo vid version 1.39

Detta demonstrerades: Förbättringar i ”utdata: Studieaktivitet och –finansiering” Förenklad inläggning av Studieaktivitet och -finansiering…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 36 plays

Report results be searching for the course instance

It's possible to search for the course instance that you want to report results on, instead of clicking on it on the home page. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 2 plays

Report results for one single student

If you are going to report results on a single student, it may be easier to go via the student instead of via the course instance as usual. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 3 plays

Report results: Mark as ready

The final step when you're reporting results in Ladok is to mark the results as ready. Meaning: marking them as ready to be certified and handing them over to the person who will certify them. …

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 4 plays

Report on module: report grade and examination date

The second step when you're reporting results in Ladok is to report the grade and examination date, and to save as draft. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report on module: find the list

The first step when you're reporting results in Ladok is to find and handle the list of students that you can report results for. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report a final course result

You can report a final result on the course when a student has recevied a passing grade on all mandatory modules within the course, and the results have been certified. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report on results annotations

Results annotations are a type of notes in Ladok which you can use to keep track of the students participation on the module or course. You need to create the results annotations before you can…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 2 plays

Create results annotations

Results annotations are a type of notes in Ladok which you can use to keep track of the students participation on the module or course. You need to create the results annotations before you can…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 2 plays

Skapa resultatnotering

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan föras i Ladok över studentens prestationer på modulen eller kursen. Dessa behöver skapas upp i Ladok innan du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 23 plays

Rapportera på resultatnotering

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan föras i Ladok över studentens prestationer på modulen eller kursen. Dessa behöver skapas upp i Ladok innan du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 21 plays

Rapportera genom att söka fram kurstillfället

Det är möjligt att söka fram ett kurstillfälle för att rapportera resultat på det, istället för att gå via startsidan. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 20 plays