Sök efter media från: "Klara Nordström"

Återuppta studier på samma programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på samma programtillfälle efter ett studieuppehåll behöver programtillfällesstrukturen tillgängliggöras. I samband med…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 18 plays

Återuppta studier på annat programtillfälle

Om en student ska fortsätta studierna på ett annat programtillfälle efter ett studieuppehåll så behöver ett tillfällesbyte genomföras på…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 23, 2019 0 likes 22 plays

Återbud på kurstillfälle

I filmen ser du hur du lägger in återbud för en student på en kurs. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 39 plays

Återbud på kurspaketeringstillfälle

I filmen demonstreras hur ett återbud läggs in på ett kurspaketeringstillfälle (i detta exempel: ett programtillfälle) Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 29 plays

Ärende för tillgodoräknande

Filmen visar hur du: Hittar och tilldelar ett ärende för tillgodoräknande som en student skickat in i Ladok Skapar ett ärende för tillgodoräknande i Ladok Samt hur du…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 32 plays

Ändra resultat innan attestering

I filmen demonstreras hur du ändrar betyg eller eaxminationsdatum för en student innan du attesterar resultatet. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 90 plays

Ändra placering i studieplan

I filmen ser du hur du kan flytta ett kurstillfälle i studieplanen. Följande exempel visas: Flytta ett kurstillfälle från program till fristående Flytta en fristående…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 05, 2019 0 likes 42 plays

Visa resultat på följande kurser

Utifrån deltagarlistan för program eller programinriktning kan användaren visa resultat på specifika kurser. Användaren väljer vilka kurser som ska visas i…

Uppladdad av  Klara Nordström on april 02, 2019 0 likes 36 plays

View certified results

The video shows ho you can view results after they have been certified The video has no sound

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 9 plays

Utresande studenter, utbytesstudier

Filmen demonstrerar flödet i Ladok då en utresande utbytesstudent hanteras i Ladok. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 71 plays

Utbildning på forskarnivå: grunder och begrepp

Filmen beskriver upplägget som finns i Ladok för utbildning på forskarnivå, samt förklarar de begrepp som används i Ladok för utbildning på…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 61 plays

Utbildning mot licentiatexamen

Filmen går igenom hur utbildning på forskarnivå läggs upp för en doktorand som läser mot licentiatexamen. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 244 plays

Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom annat ämne

Filmen går igenom hur utbildning på forskarnivå läggs upp för en doktorand som läser mot doktorsexamen, och som har en licentiatexamen sedan tidigare från ett…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 241 plays

Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen från annat lärosäte

Filmen går igenom hur utbildning på forskarnivå läggs upp för en doktorand som läser mot doktorsexamen, och som har en licentiatexamen sedan tidigare från ett…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 202 plays

Utbildning mot doktorsexamen, efter licentiatexamen inom samma ämne

Filmen går igenom hur utbildning på forskarnivå läggs upp för en doktorand som läser mot doktorsexamen och har tidigare läst mot licentiatexamen vid det egna…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 310 plays

Utbildning mot doktorsexamen

Filmen går igenom hur utbildning på forskarnivå läggs upp för en doktorand som läser mot doktorsexamen. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 263 plays