Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.49

Detta demonstrerades: Förändring av krav på organisationsbehörighet vid tillfällesbyte Ej möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 02, 2020 0 likes 17 plays

Demo vid version 1.45 + 1.46

Detta demonstrerades: Ändringsbara intyg Lokala texter i tillgodoräknandeansökan Ny kontroll vid resultatrapportering Förbättring vid avisering av nytt resultat Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 6 plays

Demo vid version 1.48 + Frågestund

Detta demonstrerades: Ny kontroll vid resultatrapportering Lokala texter i ansökan om bevis Efter demonstrationen hölls en frågestund om kommande förbättringar rörande…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 23 plays

Certify changed result

If a grade or examination date needs to be changed, the change must first be prepared by a person with the authority to do so. Then you as the examiner of the course certifies the change.

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 3 plays

Demo vid version 1.47

Detta demonstrerades: Ändringsbara intyg Lokala texter i tillgodoräknandeansökan Ny kontroll vid resultatrapportering Förbättring vid avisering av nytt resultat …

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 05, 2020 0 likes 40 plays

Om utbytesstudier i Ladok

Filmen beskriver de grundläggande begreppen och flödet för utbytesstudenter i Ladok. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 54 plays

Remove results that are prepared for removal

You will receive an e-mail when there are results in Ladok that are prepared to be removed by you. By preparing the results to be removed it's easier for you to find them and you're able to…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 7 plays

Ta bort resultat förberedda för borttag

Om attesterade resultat har förberetts för att tas bort kommer du få ett mail. Genom att resultaten har förberetts för att tas bort kommer du enklare kunna hitta dem och kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 66 plays

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 2,513 plays

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 408 plays

Attestera ändrat resultat

Om ett attesterat resultat har förberetts för ändring behöver det attesteras. Filmen visar hur du som examinator attesterar det ändrade resultatet. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2020 0 likes 61 plays

Rapportera resultat på enskild doktorand

Filmen visar hur man rapporterar resultat på en kurs för en enskild doktorand. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 38 plays

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 1,108 plays

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 146 plays

Certify results

You will receive an e-mail when there are results for you to certify in Ladok. The video demonstrates how you certify those results. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 23 plays

Report results: Mark as ready

The final step when you're reporting results in Ladok is to mark the results as ready. Meaning: marking them as ready to be certified and handing them over to the person who will certify them. …

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 11 plays