Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.50 + Information om planerade förändringar

Detta demonstrerades: Lägg till studieperiod via fliken "Studiedeltagande" Skicka mailavisering vid tilldelning av tillgodoräknandeärende Efter demonstrationen…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 16, 2020 0 likes 59 plays

Tillgodoräkna som annan specifikation

I filmen demonstreras hur ett tillgodoräknande med annan specifikation som mål genomförs, samt vilka följder det får i andra delar av systemet. Annan specifikation kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 42 plays

Tillgodoräkna som del av kurs

I filmen demonstreras hur ett tillgodoräknande med "del av kurs" som mål genomförs. Del av kurs kan vara: Hel modul inom en kurs Del av en modul inom en kurs Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 56 plays

Tillgodoräkna som hel kurs

I filmen demonstreras hur ett tillgodoräknande med "kurs" som mål genomförs. Filmen har inget ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 51 plays

Demo vid version 1.49

Detta demonstrerades: Förändring av krav på organisationsbehörighet vid tillfällesbyte Ej möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns…

Uppladdad av  Klara Nordström on juni 02, 2020 0 likes 37 plays

Demo vid version 1.45 + 1.46

Detta demonstrerades: Ändringsbara intyg Lokala texter i tillgodoräknandeansökan Ny kontroll vid resultatrapportering Förbättring vid avisering av nytt resultat Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 14 plays

Demo vid version 1.48 + Frågestund

Detta demonstrerades: Ny kontroll vid resultatrapportering Lokala texter i ansökan om bevis Efter demonstrationen hölls en frågestund om kommande förbättringar rörande…

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 25 plays

Certify changed result

If a grade or examination date needs to be changed, the change must first be prepared by a person with the authority to do so. Then you as the examiner of the course certifies the change.

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 19, 2020 0 likes 6 plays

Demo vid version 1.47

Detta demonstrerades: Ändringsbara intyg Lokala texter i tillgodoräknandeansökan Ny kontroll vid resultatrapportering Förbättring vid avisering av nytt resultat …

Uppladdad av  Klara Nordström on maj 05, 2020 0 likes 44 plays

Om utbytesstudier i Ladok

Filmen beskriver de grundläggande begreppen och flödet för utbytesstudenter i Ladok. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 11, 2019 0 likes 58 plays

Remove results that are prepared for removal

You will receive an e-mail when there are results in Ladok that are prepared to be removed by you. By preparing the results to be removed it's easier for you to find them and you're able to…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 12 plays

Ta bort resultat förberedda för borttag

Om attesterade resultat har förberetts för att tas bort kommer du få ett mail. Genom att resultaten har förberetts för att tas bort kommer du enklare kunna hitta dem och kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 89 plays

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 3,564 plays

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 584 plays

Attestera ändrat resultat

Om ett attesterat resultat har förberetts för ändring behöver det attesteras. Filmen visar hur du som examinator attesterar det ändrade resultatet. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2020 0 likes 86 plays

Rapportera resultat på enskild doktorand

Filmen visar hur man rapporterar resultat på en kurs för en enskild doktorand. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 38 plays