Sök efter media från: "Klara Nordström"

Anmäl till examinationstillfällen i Ladok

Demonstration av hur studenter anmäler sig till t.ex. tentamen, omtentamen eller laborationer i Ladok. Studenter loggar in på: https://www.student.ladok.se/ Observera att anmälan…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 132 plays

Anmälan i Ladok

I filmen demonstreras hur studenter anmäler sig i Ladok till t.ex. tentamen, omtentamen och laborationer. Du ser också hur anonymkoder visas. Studenter loggar in på:…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 2,448 plays

Ansök om examensbevis i Ladok

Demonstration av hur en student ansöker om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: https://www.student.ladok.se/ Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 65 plays

Ansök om tillgodoräknande i Ladok

Demonstration av hur en student ansöker om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 51 plays

Ansöka om examensbevis i Ladok

Filmen demonstrerar hur studenter kan ansöka om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 3,671 plays

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

I filmen demonstreras hur en student kan ansöka om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 165 plays

Antagningsförfarande

I filmen demonstreras hur du väljer antagningsförfarande för kurstillfällena du har lagt in i programtillfällesstrukturen, samt hur du publicerar termin 1. Filmen har inget…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 15 plays

Använda kortkommandon och webbläsarflikar

Du använder Ladok i din webbläsare. Där kan du t.ex. använda kortkommandon och arbeta i flera webbläsarflikar. I filmen demonstreras några exempel.

Uppladdad av  Klara Nordström on augusti 19, 2019 0 likes 400 plays

Apply for crediting in Ladok

This video demonstrates how students can apply for crediting in Ladok. Students log in at: http://student.ladokse Please note that at some universities, applications for crediting is not made in…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 17 plays

Apply for crediting in Ladok

Demonstration of how students apply for crediting in Ladok. Students log in at: https://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for crediting is not made in Ladok.…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 9 plays

Apply for degree certificate

Demonstration of how students apply for degree certificates in Ladok. Students log in at: https://www.student.ladok.se/ Please note that at some universities, applications for degrees are not made…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 6 plays

Apply for degree certificate in Ladok

This video demonstrates how students can apply for degree certificate in Ladok. Students log in at: http://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for degrees are…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 24, 2019 0 likes 613 plays

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 201 plays

Attestera resultat: Se resultatnotering, titel och modulresultat

När du attesterar resultat kan du se mer information än bara studentens betyg och examinationsdatum. Du kan t.ex. se: resultatnotering, titel samt studenternas modulresultat när du…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 23 plays

Attestera ändrat resultat

Om ett attesterat resultat har förberetts för ändring behöver det attesteras. Filmen visar hur du som examinator attesterar det ändrade resultatet. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 25, 2020 0 likes 96 plays

Avbrott på kurs

I filmen demonstreras hur du lägger in avbrott för en student på en kurs, och vilka följder det får för resultatrapporteringen. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 57 plays