Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.62

Detta demonstrerades: Översikt pågående rapportering (avisera resultat förberedda för borttagning och ändring på nytt) Inspelningen gjordes: 2021-03-02 Tips!…

Uppladdad av  Klara Nordström on mars 02, 2021 0 likes 33 plays

Tematräff: Fotnotshantering i bevis

Träffen riktar sig främst till examenshandläggare och vi går in mer i detalj på hur fotnoterna fungerar och hur fotnotstexterna kan läggas upp. Under mötet gavs…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 25, 2021 0 likes 32 plays

Demo vid version 1.61

Detta demonstrerades: Nya intyg Automatiska fotnoter Nya Ladok för studenter Enkäten har stängts. Inspelningen gjordes: 2021-02-16 Tips! Letar du efter något speciellt?…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 16, 2021 0 likes 88 plays

Introduktion av Ladok för studenter

Detta är en introduktion av Ladok för studenter, du ser t.ex. hur du registrerar dig på nya kurser, hur du ser dina resultat och hur du ändrar dina kontaktuppgifter. Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 306 plays

Anmäl till examinationstillfällen i Ladok

Demonstration av hur studenter anmäler sig till t.ex. tentamen, omtentamen eller laborationer i Ladok. Studenter loggar in på: https://www.student.ladok.se/ Observera att anmälan…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 132 plays

Ansök om examensbevis i Ladok

Demonstration av hur en student ansöker om examensbevis i Ladok. Studenter loggar in på: https://www.student.ladok.se/ Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 65 plays

Ansök om tillgodoräknande i Ladok

Demonstration av hur en student ansöker om tillgodoräknande i Ladok. Studenter loggar in på: http://student.ladok.se Observera att inte alla lärosäten använder sig av…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 51 plays

Introduction of Ladok for students

This is an introduction to Ladok for students, for instrance: how to register on a course, see your new result or change your contact information. Students log in at: https://www.student.ladok.se/ If…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 75 plays

Sign up for examinations in Ladok

Demonstration of how students can sign up to e.g. exams, re-take of exams and laborations. Students log in at: https://www.student.ladok.se/ Please note that at some universities, you cannot not…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 36 plays

Apply for degree certificate

Demonstration of how students apply for degree certificates in Ladok. Students log in at: https://www.student.ladok.se/ Please note that at some universities, applications for degrees are not made…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 6 plays

Apply for crediting in Ladok

Demonstration of how students apply for crediting in Ladok. Students log in at: https://student.ladok.se Please note that at some universities, applications for crediting is not made in Ladok.…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 9 plays

Demo 2 av nya Ladok för studenter

Detta är den andra demon om det nya Ladok för studenter som levereras i februari 2021. Under mötet demonstrerades hur lärosätet går över samt nya sidor i…

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 12, 2021 0 likes 23 plays

Demo vid version 1.60

Detta demonstrerades: Flytta kurstillfälle i status komplett (utan deltagande) Nytt resultatintyg Importera antagningar: uppdelad systemaktiviteter Inspelningen gjordes: 2021-01-26 Tips! Letar…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 26, 2021 0 likes 90 plays

Demo av nya Ladok för studenter och information inför leverans

Information om det nya Ladok för studenter som levereras i februari 2021. Under mötet presenterades information om övergången och demo av det nya gränssnittet. …

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 13, 2021 0 likes 208 plays

Demo vid version 1.59

Detta demonstrerades: Sök fram klarmarkerade resultat Avisera om resultat igen Flytta utbildningstillfällen i status utkast till en ny version av utbildningen Inspelningen gjordes:…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 15, 2020 0 likes 98 plays

Supportstuga: Examenshandläggare

Supportstugan riktade sig till examenshandläggare och fokuserade på att besvara lärosätenas frågor kring hur examensfunktionerna hanteras i Ladok. Under mötet gavs…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 04, 2020 0 likes 50 plays