Sök efter media från: "Klara Nordström"

Rapportera resultat på enskild doktorand

Filmen visar hur man rapporterar resultat på en kurs för en enskild doktorand. Filmen har inget ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on februari 06, 2019 0 likes 36 plays

Demonstration av resultatrapportering i Ladok

Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem. Filmen har…

Uppladdad av  Klara Nordström on januari 31, 2019 0 likes 907 plays

Attestera resultat

När det finns resultat för dig att attestera så kommer du få ett automatiskt mail från Ladok. Filmen beskriver hur du sedan attesterar resultaten. Filmen har ljud.

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 59 plays

Certify results

You will receive an e-mail when there are results for you to certify in Ladok. The video demonstrates how you certify those results. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 11 plays

Report results: Mark as ready

The final step when you're reporting results in Ladok is to mark the results as ready. Meaning: marking them as ready to be certified and handing them over to the person who will certify them. …

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report results for one single student

If you are going to report results on a single student, it may be easier to go via the student instead of via the course instance as usual. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 4 plays

Report results be searching for the course instance

It's possible to search for the course instance that you want to report results on, instead of clicking on it on the home page. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 3 plays

Report results on an activity session

"Activity sessions" is a term used in Ladok to a number of different situations, such as: sit-in examinations, take-home examinations, laboratory sessions and field studies.By reporting on…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 11 plays

Create results annotations

Results annotations are a type of notes in Ladok which you can use to keep track of the students participation on the module or course. You need to create the results annotations before you can…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 2 plays

Report on results annotations

Results annotations are a type of notes in Ladok which you can use to keep track of the students participation on the module or course. You need to create the results annotations before you can…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 3 plays

Report a final course result

You can report a final result on the course when a student has recevied a passing grade on all mandatory modules within the course, and the results have been certified. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report on module: find the list

The first step when you're reporting results in Ladok is to find and handle the list of students that you can report results for. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Report on module: report grade and examination date

The second step when you're reporting results in Ladok is to report the grade and examination date, and to save as draft. The video has sound

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 5 plays

Skapa resultatnotering

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan föras i Ladok över studentens prestationer på modulen eller kursen. Dessa behöver skapas upp i Ladok innan du kan…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 37 plays

Rapportera på aktivitetstillfälle (t.ex. tentamen)

"Aktivitetstillfällen" används i Ladok för t.ex. tentamen, hemtentamen, laborationer eller studiebesök. Genom att använda aktivitetstillfällen…

Uppladdad av  Klara Nordström on december 17, 2019 0 likes 59 plays

Rapportera på en enskild student

Om det bara är en student som ska få ett resultat kan det vara enklare att gå via studenten, istället för via kurstillfället som vanligt. Filmen har ljud

Uppladdad av  Klara Nordström on december 16, 2019 0 likes 41 plays