Sök efter media från: "Klara Nordström"

Demo vid version 1.38

Detta demonstrerades: Rapport: Utfall HST och HPR Massetablera identiteter med dubblettkontroll Inställning för återautentisering, Andra meriter Titel i bevis Inspelningen gjordes…

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Dagar sedan 0 likes 38 views

Supportstuga: CSN

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och CSN. CSNs vägledning hittar du här. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 21 views

Supportstuga: Migrationsverket

Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och migrationsverket. Inspelningen gjordes 2019-11-21

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 21 views

Demo vid version 1.37

Detta demonstrerades: Förbättringar i nationell översikt Förbättringar i betavyn resultatöversikt Ändra resultatnotering som används Inspelningen gjordes…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Veckor sedan 0 likes 40 views

Supportstuga: Uppföljningsrapporter för rapportering till UKÄ

Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hålls supportstuga om uppföljningsrapporterna: Studenter som saknar godkända resultat Studenter…

Uppladdad av  Klara Nordström 4 Veckor sedan 0 likes 19 views

Demo vid version 1.36

Detta demonstrerades: Massinläggning av resultat Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle Koppla annat resultat till kurspaketering Förbättringar…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 60 views

Supportstuga: Migrering av medarbetarrättigheter

Under supportstugan informerade Ladokkonsortiet om migrering av medarbetarrättigheter samt besvarade frågor från deltagarna på mötet. Inspelningen gjordes 2019-10-25

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 24 views

Demo vid version 1.35

Detta demonstrerades: Konfiguration av startsida Förbättringar i nationell översikt Personnummer visas i studentgränssnittet Information om migrering av medarbetarrättigheter…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 41 views

En doktorands väg genom Ladok

I filmen beskrivs flödet i Ladok från det att doktoranden antas till lärosätet till dess att examen utfärdas. Du lär dig även begrepp som är viktiga att…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 26 views

Demo vid version 1.34

Detta demonstrerades: Nyheter på Ladok.se Betavy för resultatrapportering på en student Förbättring betastartsidan Sortering av deltagare, aktivitetstillfälle…

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 83 views

Tillägg till demo version 1.34

Detta demonstreras: Betavy för resultatrapportering på en student: hur attesterade resultat på tidigare versioner kan tas bort Inspelningen gjordes 2019-09-11

Uppladdad av  Klara Nordström En månad sedan 0 likes 12 views

Demo vid version 1.33

Detta demonstrerades: Förbättringar Nationell översikt Ny systemaktivitet för att hantera flera registreringsperioder Inspelningen gjordes 2019-09-23 Tips! Letar du efter…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 45 views

Supportstuga: Terminsstart HT19

Under supportstugan besvarades frågor som kommit upp på lärosäten under terminsstarten HT19, samt informerades om personuppgiftshantering i supportärenden. Inspelningen…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 17 views

Tillägg till demo version 1.32

Detta demonstreras: Förbättring av hur individuella tillfällen visas på betastartsidan Inspelningen gjordes 2019-09-11

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 24 views

Demo vid version 1.32

Obs! P.g.a. tekniskt strul börjar inspelningen ca 45 sekunder in i filmen. Detta demonstrerades: Förbättringar Individuella tillfällen Förbättringar Betastartsidan…

Uppladdad av  Klara Nordström 2 Månader sedan 0 likes 66 views

Change language in Ladok

Ladok is in Swedish the first time you log in, watch the video to find out how to change to English. The setting is automatically saved in the web browser in your computer, so you only have to set…

Uppladdad av  Klara Nordström 3 Månader sedan 0 likes 19 views